Szanowni Państwo

Informujemy, że

z dniem 09 maja 2016 r.

Uczelnia została postawiona w stan likwidacji.

Likwidatorem uczelni został Pan Gerard Osaica.

W związku z powyższym zmianie uległa nazwa jednostki na:

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach w likwidacji.

 

W dniu 1 października 2018 roku weszła w życie ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z powyższym w Wyższej Szkole Handlowej im. Bolesława Markowskiego w likwidacji w Kielcach przestały działać wszystkie organy uczelni. Przestał funkcjonować likwidator w osobie Gerarda Osaica.

Z dniem 01 października 2018 r. likwidatorem została

Pani Katarzyna Osaica.