Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg
Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg

Przysposobienie biblioteczne

Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu „Przysposobienie biblioteczne” należy zapoznać się z kursem e-learningowym oraz rozwiązać test na platformie e-learning WSH: cel.wsh-kielce.edu.pl

1. Przed przystąpieniem do kursu należy dokonać rejestracji. Po lewej stronie ekranu na głównej stronie platformyw boxie "Zaloguj się", należy kliknąć w link "Zacznij teraz od utworzenia nowego konta").

2. Wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Po poprawnej rejestracji, na podany w formularzu adres e-mail otrzymacie Państwo informacje o logowaniu. Po kliknięciu w podany w e-mailu link można przejść do kursu.

4. Z listy kursów, z kategorii Inne wybieramy kurs „Przysposobienie biblioteczne”.

5. Zapisujemy się na kurs po kliknięciu w jego nazwę. Hasło-klucz do kursu to "biblioteka".

6. Po przeczytaniu wszystkich działów informacji, należy przystąpić do testu. Liczba podejść jest nieograniczona.

7. Po uzupełnieniu testu należy zatwierdzić wynik przyciskiem na dole ekranu "Zatwierdź wszystkie i zakończ" i zakończyć test.

8. Jeśli test został zaliczony pozytywnie, można przejść do ostatniego etapu: wydrukować pierwszą stronę testu z wynikiem, imieniem i nazwiskiem studenta (Plik - Drukuj - Strony -1-).

9. Z wydrukiem oraz indeksem należy zgłosić się do Biblioteki Głównej po wpis.

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10