Przysposobienie biblioteczne

Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu „Przysposobienie biblioteczne” należy zapoznać się z kursem e-learningowym oraz rozwiązać test na platformie e-learning WSH: cel.wsh-kielce.edu.pl

1. Przed przystąpieniem do kursu należy dokonać rejestracji. Po lewej stronie ekranu na głównej stronie platformyw boxie "Zaloguj się", należy kliknąć w link "Zacznij teraz od utworzenia nowego konta").

2. Wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Po poprawnej rejestracji, na podany w formularzu adres e-mail otrzymacie Państwo informacje o logowaniu. Po kliknięciu w podany w e-mailu link można przejść do kursu.

4. Z listy kursów, z kategorii Inne wybieramy kurs „Przysposobienie biblioteczne”.

5. Zapisujemy się na kurs po kliknięciu w jego nazwę. Hasło-klucz do kursu to "biblioteka".

6. Po przeczytaniu wszystkich działów informacji, należy przystąpić do testu. Liczba podejść jest nieograniczona.

7. Po uzupełnieniu testu należy zatwierdzić wynik przyciskiem na dole ekranu "Zatwierdź wszystkie i zakończ" i zakończyć test.

8. Jeśli test został zaliczony pozytywnie, można przejść do ostatniego etapu: wydrukować pierwszą stronę testu z wynikiem, imieniem i nazwiskiem studenta (Plik - Drukuj - Strony -1-).

9. Z wydrukiem oraz indeksem należy zgłosić się do Biblioteki Głównej po wpis.