Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg
Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg

Zbiory biblioteczne

Zbiory biblioteczne obejmują księgozbiór, zbiory specjalne, zeszyty naukowe, prace dyplomowe studentów Wyższej Szkoły Handlowej oraz czasopisma.

Księgozbiór - około 25 tysięcy książek z dziedzin wiedzy, które znajdują się w programach kształcenia WSH, podręczników do nauki języków obcych, wydawnictw leksykalnych i encyklopedycznych, skryptów i zeszytów naukowych.

Czasopisma - Biblioteka gromadzi czasopisma polskie i zagraniczne w drodze prenumeraty. Ogółem dotychczas zgromadzono ok. 100 tytułów czasopism fachowych.

W skład zbiorów biblioteki wchodzą także zbiory specjalne: kasety audio i video, płyty CD i DVD. Zbiory na tego typu nośnikach zawierają muzykę, filmy szkoleniowe, kursy językowe, bazy i kodeksy prawne, encyklopedie, słowniki oraz programy komputerowe.

W bibliotece, do dyspozycji studentów są także komputerowe bazy danych takie jak:

  • Roczniki Statystyczne
  • Bibliografia Zawartości Czasopism BN (1996-1999) – opracowana przez Bibliotekę Narodową, zawierająca opisy artykułów z czasopism, które można przeszukiwać za pomocą programu MAK.
  • Legalis – komputerowa, stale aktualizowana baza informacji prawnej. Zawierająca akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw , resortowych dziennikach urzędowych, ujednolicone teksty aktów prawa miejscowego, projekty ustaw wraz z uzasadnieniem, orzeczenia sądowe, glosy do orzeczeń, tezy z piśmiennictwa prawniczego, bibliografię prawniczą, dane teleadresowe sądów, wzory umów i pism procesowych. W ramach programu Legalis w Bibliotece Głównej WSH dostępny jest także moduł Prawo Europejskie.
  • Integram - Elektroniczna Biblioteka Norm - Szeroki zestaw norm i aktów prawnych, regulujących poszczególne branże.
  • ABI / INFORM Complete - baza indeksująca czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych z następujących dziedzin: bankowość i finanse, marketing i handel, rachunkowość, systemy ekonomiczne i rynki międzynarodowe, praca, stosunki przemysłowe, zarządzanie, finanse publiczne i podatki, inwestycje, produkcja i usługi, gospodarstwo domowe, makroekonomia i etyka biznesu. Dzięki platformie uzyskujemy dostęp do około 4300 tytułów czasopism).
  • Wirtualna Biblioteka Nauki - Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju, dzięki którym uzyskujemy dostęp do platform: Elsevier, Springer, Web of Knowledge, EBSCO ( 12 baz pełnotekstowych), Nature, Science.

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10