Rektor - dr Jan Waluszewski

Kanclerz -  dr Barbara Kusto

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych - doc. dr Tomasz Konopka

Dziekan Zamiejscowego Wydziału Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu - dr Grzegorz Wilk-Jakubowski

Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Ostrowcu - dr Leszek Hyb