OPŁATY ZA STUDIA PODYPLOMOWE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

NABÓR ZIMOWY

 

NAZWA

WPISOWE

CZESNE

8 RAT

CZESNE ZA

1 SEMESTR

CZESNE ZA

2 SEMESTRY

Kryminalistyka i zwalczanie przestępczości

150 zł   287,50 zł 1150 zł  2300 zł 

Profesjonalny detektyw

150 zł  287,50 zł  1150 zł  2300 zł 

Odnawialne Źródła Energii nowość

150 ZŁ 350 ZŁ 1400 ZŁ 2800 ZŁ

MENTORING nowość

150 ZŁ 563 ZŁ 2250 ZŁ 4 500 ZŁ

BUDOWA I EKSPLOATACJA URZĄDZEŃ FOTOWOLTAICZNYCH nowość

 

150 ZŁ 538 ZŁ  2150 zł  4300 zł

COACHING nowość

 

150 ZŁ 563 ZŁ 2 250 ZŁ 4 500 ZŁ

AKADEMIA PROFESJONALNEGO TRENERA BIZNESU nowość 

150 ZŁ 563 ZŁ  2250 ZŁ 4 500 ZŁ

AKADEMIA HANDLU I TRADE MARKETINGU nowość

 

150 ZŁ 563 ZŁ  2250 ZŁ 4 500 ZŁ

AKADEMIA MENEDŻERA SPRZEDAŻY nowość

 

150 ZŁ

563   2250 ZŁ  4 500 ZŁ

STUDIUM MENEDŻERSKIE nowość

 

200 ZŁ

563   2250 ZŁ  4 500 ZŁ

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE nowość

 

150 ZŁ

338 ZŁ  1350 ZŁ  2700 ZŁ

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM nowość

 

150 ZŁ

563   2250 ZŁ 4500  ZŁ

LOGISTYKA W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

150 ZŁ

375 ZŁ  1500 ZŁ 3000 ZŁ 

MENEDŻER HR (Zarzadzanie zasobami ludzkimi) nowość

 

150 ZŁ

282 zł  1125 ZŁ 2250 ZŁ 

PUBLIC RELATION I KREOWANIE WIZERUNKU

 

150 ZŁ

300 zł  1200 ZŁ 2400 ZŁ 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENA PRACY ORAZ OCHRONĄ ŚRODOWISKA nowość

 

150 ZŁ

282 zł  1125 ZŁ 2250 ZŁ 

MENEDŻER SPEDYCJI nowość

 

150 ZŁ

338 ZŁ  1350 ZŁ 2700 ZŁ 

ZARZĄDZANIE TRANSPORTEM nowość

 

150 ZŁ

338 ZŁ  1350 ZŁ 2700 ZŁ 

SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA

150 ZŁ

375 ZŁ  1500 ZŁ 3000 ZŁ 

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

150 ZŁ

338 ZŁ  1350 ZŁ 2700 ZŁ 

TRANSPORT W PROCESACH LOGISTYCZNYCH

150 ZŁ

350 ZŁ  1400 ZŁ 2800 ZŁ 

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W PROCESIE ZMIAN

150 ZŁ

338 ZŁ  1350 ZŁ 2700 ZŁ 

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

150 ZŁ

282 ZŁ  1125 ZŁ 2250 ZŁ 

MĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI (MSR)

 

150 ZŁ

500 ZŁ  2000 ZŁ 4000 ZŁ 

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

150 ZŁ

350 ZŁ  1400 ZŁ 2800 ZŁ 

AKADEMIA PODATKOWA (Doradztwo podatkowe)

150 ZŁ

375 ZŁ  1500 ZŁ 3000 ZŁ 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

150 ZŁ

282 ZŁ  1125 ZŁ 2250 ZŁ 

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I POZYSKIWANIE FUNDUSZY UE (perspektywa 2014 – 2020)

150 ZŁ

282 zł  1125 ZŁ 2250  ZŁ

WYCENA I GOSPODARKA NIERUCHOMIŚCIAMI

 

150 ZŁ

413 ZŁ  1650 ZŁ 3300 ZŁ 

 

STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY

Z POLSKIM INSTYTUTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

 Sp. z o .o. w Warszawie

 

NAZWA

WPISOWE

CZESNE

4 RATY

CZESNE ZA

1 SEMESTR

CZESNE ZA

2 SEMESTRY

AUDYT WEWNĘTRZNY W GOSPODARCE I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

150 ZŁ

 1125 ZŁ 2250 ZŁ 4500 ZŁ 

KOORDYNATOR KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

150 ZŁ

 1125 ZŁ  2250 ZŁ  4500 ZŁ

KONTROLER WEWNĘTRZNY

 

150 ZŁ

 1125 ZŁ  2250 ZŁ  4500 ZŁ

KONTROLER FINANSOWY

 

150 ZŁ

 1125 ZŁ  2250 ZŁ  4500 ZŁ

BIEGŁY DO SPRAW ZAPOBIEGANIA I WYKRYWANIA PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH I KORUPCJI

 

150 ZŁ

 1125 ZŁ  2250 ZŁ  4500 ZŁ

AUDYT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

 

150 ZŁ

 1125 ZŁ  2250 ZŁ  4500 ZŁ

ZARZĄDZANIE BIEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

 

150 ZŁ

 1125 ZŁ  2250 ZŁ  4500 ZŁ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W ORGANIZACJI

 

150 ZŁ

 1125 ZŁ  2250 ZŁ  4500 ZŁ

 

Czesne należy wpłacać w następujących terminach:

a) w przypadku wpłat czesnego w 8 ratach:

- I rata najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia studiów

- pozostałe raty do 15 dnia każdego miesiąca

b) w przypadku wpłat czesnego w 4 ratach:

 - I rata najpóźniej na 7 dni przed dniem rozpoczęcia studiów,

- II rata do końca I semestru,

- III rata na początku II semestru,

- IV rata do końca II semestru.

Na studiach podyplomowych przysługują następujące zniżki w opłacie czesnego:

5% dla absolwentów WSH Kielce, Ostrowiec Św. Tarnobrzeg studiów licencjackich i inżynierskich, magisterskich i podyplomowych,

2,5% dla osób, które wpłacą czesne jednorazowo (całość kwoty za studia)

Zniżek nie sumuje się.

Uczelnia wystawia na życzenie słuchaczy faktury.


W przypadku uzyskania możliwości zrefundowania kosztów studiów przez zakład pracy lub inną instytucję (np. Urząd Pracy), należy przedłożyć stosowne pismo informujące Uczelnię.

Wpłaty należy dokonywać na konto:
Bank Millenium. O/Kielce nr konta: 65116022020000000060020227
lub
Bank Spółdzielczy O/Kielce ul. Magazynowa 4 nr konta: 34 84930004 0060 0076 6993 0001
z dopiskiem: Studia Podyplomowe "nazwa studiów", ………… rata