Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg
Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg

Uchwała Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego dot. zmian w Regulaminie studiów podyplomowych

Regulamin Studiów Podyplomowych

 

PRACA KOŃCOWA

W ramach konsultacji słuchacze przygotowują pracę końcową na uzgodniony temat oraz przystępują do jej obrony przed Komisją Egzaminacyjną.

 

FORMA PRACY KOŃCOWEJ

1. Kolejność stron pracy.

 • Strona tytułowawedług wzoru (załącznik nr 1)
 • Spis treści
 • Wstęp /1 - 2 strony/
 • Rozdziały i podrozdziały (oznaczone cyframi arabskimi)

  - ich ilość, układ, podział treści i kolejność - według wymogów merytorycznych promotora (objętość średnio dla pracy dyplomowej nie mniej niż 20 - 25 stron.

 • Podsumowanie (zakończenie)
 • Bibliografia(z podziałem na: książki, czasopisma, akty prawne, źródła statystyczne i raporty, strony internetowe, materiały źródłowe niepublikowane).
 • W pracy rysunki, schematy, wykresy, mapki opisujemy jak rysunki, tzn. "Rys. ........." a wszelkie zestawienia tabelaryczne opisujemy jak tabele, tzn. "Tabela ..................". Pod tym określeniem należy podać tytuł tabeli. Pod rysunkami i tabelami powinno być określone źródło ich pochodzenia lub wskazanie, że stanowią one własne.

2. Oświadczenie, że praca napisana została samodzielnie - (włączona do pracy jako jej ostatnia strona) - (załącznik nr 2)

3. Układ stron powinien być znormalizowany:

 • 30 wierszy na stronie, minimum 60 znaków w wierszu;
 • czcionka Times New Roman;
 • rozmiar "16" - dla tytułów rozdziałów pracy, a "14" - dla podrozdziałów;
 • rozmiar "12" - dla tekstu pracy, a "10" - dla przypisów w tekście;
 • marginesy górny, dolny i prawy - 2,5 cm; lewy - 3,5 cm;
 • odstępy między wierszami 1,5 wiersza;
 • przypisy dolne w numeracji ciągłej.

4. Student przygotowuje:

 • 1 egzemplarz pracy wydrukowanej jednostronnie lub dwustronnie w sposób trwale spięty z oświadczeniem o samodzielności jej napisania (praca może być zbindowana).
 • 1 egzemplarz pracy zapisany na płycie CD, płyta opisana i dołączona do pracy.

 

 

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10