Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg
Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg

Informacje ogólne

szkola1

Jesteśmy najstarszą i najbardziej renomowaną uczelnią niepaństwową w regionie świętokrzyskim.

Szkoła powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej nr DNS3-0145/TBM/60/93 z dnia 14 lipca 1993 r., a wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod liczbą porządkową 25. Wyższa Szkoła Handlowa działa w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statut Uczelni zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 05.12.2008 r.

Misją Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach jest:

Kształcenie specjalistów w sposób odpowiadający wymogom innowacyjności, przedsiębiorczości oraz aktualnym i perspektywicznym potrzebom rynku, w tym rynku europejskiego, przez:

  • przekazywanie wiedzy odpowiadającej europejskim standardom edukacyjnym warunkującym uznawalność kwalifikacji absolwentów w innych krajach realizujących studia zgodnie z wymaganiami Procesu Bolońskiego,
  • prowadzenie studiów w specjalnościach zawodowych oczekiwanych przez rynek pracy dla potrzeb biznesu, instytucji administracji gospodarczej i samorządowej, organizacji społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb budownictwa, telekomunikacji, logistyki, organizacji zarządzających transportem, marketingiem, bezpieczeństwem,
  • doskonalenie wiedzy teoretycznej przy jednoczesnym nabywaniu umiejętności praktycznych w systemie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach regionu oraz stymulowanie zainteresowania studentów do organizacji i realizacji własnej działalności gospodarczej – umożliwiającej przyszłym absolwentom swobodne poruszanie się w coraz bardziej złożonej i zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej oraz współczesnym świecie,
  • pobudzanie aktywności zawodowej studentów oraz pomoc absolwentom w zdobywaniu pracy i doskonaleniu kwalifikacji, do czego wykorzystuje się Biuro Promocji Studentów i Absolwentów „Kariera”, które monitoruje rynek pracy, udostępnia studentom oferty pracy, organizuje targi pracy i promuje absolwentów oraz współpracuje z przedsiębiorstwami i instytucjami w regionie w zakresie przyjmowania studentów na praktyki i staże zawodowe.

Uczelnia posiada doskonałą bazę dydaktyczną: sześć pawilonów, w tym dwanaście laboratoriów komputerowych, budynek Biblioteki Głównej, halę sportową i strzelnicę. Wszystkie obiekty WSH są przystosowane do potrzeb studentów niepełnosprawnych. Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach posiada nowoczesne sale wykładowe i ćwiczeniowe, w tym klimatyzowane sale audytoryjne.

W WSH studiuje ponad 4000 osób na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Uczelnia zatrudnia około 250 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym: 45 profesorów oraz 80 docentów i doktorów.

 

buttonkierunki

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10