ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach posiada certyfikowane laboratoria (zarówno edukacyjne jak i komercyjne) do przeprowadzania egzaminów z Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

ECDL (European Computer Driving Licence) zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych (ECDL Core)

Egzaminy pokrywają następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

  • Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych
  • Użytkowanie komputerów
  • Przetwarzanie tekstów
  • Arkusze kalkulacyjne
  • Bazy danych
  • Grafika menedżerska i prezentacyjna
  • Przeglądanie stron internetowych i komunikacja

 

 

Egzaminy te sprawdzają podstawowe umiejętności, potrzebne zarówno w pracy zawodowej jak i coraz częściej w życiu codziennym każdego obywatela Europy.

 

 

ECDL Advanced (w skrócie ECDL-A), polska nazwa: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna. Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania Certyfikatu ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu wydawany jest oddzielny Certyfikat ECDL-A z określonego modułu-zakresu.

Osoba, która skompletuje 4 Certyfikaty ECDL-A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert (certyfikat w formie karty plastikowej ze zdjęciem).

Egzaminy można zdawać w Centrach Egzaminacyjnych ECDL-A przed specjalnie przygotowanymi Egzaminatorami ECDL-A.Więcej informacji o certyfikacji ECDL można znaleźć na stronie: www.ecdl.com.pl oraz pod numerem telefonu 41 362 60 25 wew.205

Istnieje również możliwość wynajęcia certyfikowanej sali na potrzeby egzaminów ECDL (więcej informacji pod numerem telefonu 41 362 60 25 wew.205)