Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach prowadzi rekrutację na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017. Studia podyplomowe w WSH Kielce to przede wszystkim miejsce spotkań praktyków.

 

Studia podyplomowe są skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Ukończenie studiów otwiera przed absolwentami perspektywę awansu, zmiany pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w WSH Kielce?

 

WSH oferuje studia podyplomowe z wielu obszarów:

 • Wycena i Gospodarka Nieruchomościami
 • Coaching - nowość
 • Public relations
 • Studia współfinansowane z UE - nowość
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Studium Menedżerskie - nowość
 • Studium Kupieckie
 • Doradztwo podatkowe
 • Akademia profesjonalnego trenera biznesu – nowość
 • Akademia handlu i trade marketingu - nowość
 • Akademia menedżera sprzedaży - nowość
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Menedżer spedycji – nowość
 • Zarządzanie transportem – nowość
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Zarządzanie finansami
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe – nowość
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy UE (perspektywa 2014-2020)
 • Transport w procesach logistycznych
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Spedycja międzynarodowa

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie (www.pikw.pl)

 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
 • Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych
 • Kontroler wewnętrzny
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Dodatkowym atutem studiowania w WSH Kielce jest bogaty zbiór Biblioteki WSH, w którym można znaleźć wiele tytułów branżowych czasopism oraz fachowych publikacji związanych z wybraną dziedziną studiów.