Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg
Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach prowadzi rekrutację na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/2017. Studia podyplomowe w WSH Kielce to przede wszystkim miejsce spotkań praktyków.

 

Studia podyplomowe są skierowane do osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Ukończenie studiów otwiera przed absolwentami perspektywę awansu, zmiany pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w WSH Kielce?

 

WSH oferuje studia podyplomowe z wielu obszarów:

 • Wycena i Gospodarka Nieruchomościami
 • Coaching - nowość
 • Public relations
 • Studia współfinansowane z UE - nowość
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Studium Menedżerskie - nowość
 • Studium Kupieckie
 • Doradztwo podatkowe
 • Akademia profesjonalnego trenera biznesu – nowość
 • Akademia handlu i trade marketingu - nowość
 • Akademia menedżera sprzedaży - nowość
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w procesie zmian
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Menedżer spedycji – nowość
 • Zarządzanie transportem – nowość
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
 • Rachunkowość budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Rachunkowość finansowa i zarządcza
 • Zarządzanie finansami
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne i zarządzanie kryzysowe – nowość
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie projektami i pozyskiwanie funduszy UE (perspektywa 2014-2020)
 • Transport w procesach logistycznych
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Spedycja międzynarodowa

Studia podyplomowe realizowane we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej Sp. z o.o. w Warszawie (www.pikw.pl)

 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
 • Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych
 • Kontroler wewnętrzny
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji

Dodatkowym atutem studiowania w WSH Kielce jest bogaty zbiór Biblioteki WSH, w którym można znaleźć wiele tytułów branżowych czasopism oraz fachowych publikacji związanych z wybraną dziedziną studiów.

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10