Uczelnia pomaga swoim absolwentom w organizacji praktyk.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie studiów podyplomowych.