Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg
Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg

Rekrutacja i organizacja studiów podyplomowych

Rekrutacja

1. O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej im. B. Markowskiego mogą ubiegać się:

  • absolwenci studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich.

2. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy osobowy w formie papierowej (PDF) (WORD) i dostarczony do Sekretariatu Studiów podyplomowych,
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie potwierdzona kopia),
  • dowód wpłaty wpisowego przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych,
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne),
  • kserokopia dowodu osobistego.

3.       Minimalna liczba uczestników na poszczególne studia podyplomowe wynosi 16-20  osób, uczelnia zastrzega możliwość nie uruchomienia danego studium w przypadku mniejszej liczby kandydatów.

4.       W przypadku nie uruchomienia studiów podyplomowych w danym zakresie Uczelnia zobowiązuje się do zwroty kwoty wpisowego.

5.       Termin przyjmowania dokumentów: czerwiec – październik.

6.       Dokumenty można składać:

  •  WSH Kielce, ul. Peryferyjna 15, pokój 105 (parter) od  poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.
  •  WSH Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 6, od  poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00.

 

Wszelkie informacje nt. Studiów Podyplomowych udzielane są pod nr tel. (041) 331-74-10 oraz drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w Sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Kandydat na studia podyplomowe powinien zapoznać się z Regulaminem Studiów Podyplomowych.

 

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i odbywają się w trybie niestacjonarnym. W zależności od specyfiki studium zaplanowano od 10 do 25 zjazdów sobotnio-niedzielnych. 

Zajęcia odbywają się między godziną 8.00-18.00 (ok. 8 godzin lekcyjnych dziennie).

Zajęcia na studiach podyplomowych rozpoczynają się w październiku lub marcu.

Dokładny harmonogram zjazdów poszczególnych studiów zostanie ogłoszony w dniu inauguracji. 

O terminie rozpoczęcia studiów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Studiów Podyplomowych.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy końcowej lub złożenie egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSH według wytycznych MNiSW.

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10