Rekrutacja i organizacja studiów podyplomowych

Rekrutacja

1. O przyjęcie na studia podyplomowe w Wyższej Szkole Handlowej im. B. Markowskiego mogą ubiegać się:

  • absolwenci studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich.

2. Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

  • formularz zgłoszeniowy osobowy w formie papierowej (PDF) (WORD) i dostarczony do Sekretariatu Studiów podyplomowych,
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie potwierdzona kopia),
  • dowód wpłaty wpisowego przy składaniu dokumentów rekrutacyjnych,
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne),
  • kserokopia dowodu osobistego.

3.       Minimalna liczba uczestników na poszczególne studia podyplomowe wynosi 16-20  osób, uczelnia zastrzega możliwość nie uruchomienia danego studium w przypadku mniejszej liczby kandydatów.

4.       W przypadku nie uruchomienia studiów podyplomowych w danym zakresie Uczelnia zobowiązuje się do zwroty kwoty wpisowego.

5.       Termin przyjmowania dokumentów: czerwiec – październik.

6.       Dokumenty można składać:

  •  WSH Kielce, ul. Peryferyjna 15, pokój 105 (parter) od  poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30.
  •  WSH Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 6, od  poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 - 16.00.

 

Wszelkie informacje nt. Studiów Podyplomowych udzielane są pod nr tel. (041) 331-74-10 oraz drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w Sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).

Kandydat na studia podyplomowe powinien zapoznać się z Regulaminem Studiów Podyplomowych.

 

Organizacja nauki

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i odbywają się w trybie niestacjonarnym. W zależności od specyfiki studium zaplanowano od 10 do 25 zjazdów sobotnio-niedzielnych. 

Zajęcia odbywają się między godziną 8.00-18.00 (ok. 8 godzin lekcyjnych dziennie).

Zajęcia na studiach podyplomowych rozpoczynają się w październiku lub marcu.

Dokładny harmonogram zjazdów poszczególnych studiów zostanie ogłoszony w dniu inauguracji. 

O terminie rozpoczęcia studiów kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Słuchacze studiów podyplomowych zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Studiów Podyplomowych.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie egzaminów z poszczególnych przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy końcowej lub złożenie egzaminu końcowego przed Komisją Egzaminacyjną.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych WSH według wytycznych MNiSW.