Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Ulgi, stypendia, dofinansowania

 

Szczegóły: INFORMACJA oraz INSTRUKCJA

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Przyznawania i Ustalania Wysokości Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach oraz zarządzeniem i aneksem z dnia 10.12.2015 r. dot. zmiany ww. regulaminu. 

 

WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ obowiązująca w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016

 

STYPENDIUM SOCJALNE:
Przedziały Wysokość stypendium miesięcznego
do 1043 zł 300 zł
do 650 zł 350 zł
do 500 zł 400 zł
do 350 zł 450 zł
   

* zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu Ustalania Wysokosci, Przyznawania
i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

 
STYPENDIUM SOCJALNE ZWIĘKSZONE Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA
Przedziały

 

Wysokość stypendium miesięcznego

 

do 1043 zł 520 zł
do 650 zł 570 zł
do 500 zł 620 zł
do 350 zł 670 zł
   

* zgodnie z § 19 ust. 2 Regulaminu Ustalania Wysokosci, Przyznawania
i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

 
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYNIKI W NAUCE
Przedziały Wysokość stypendium miesięcznego
od (*) do 4,59 200 zł
(*) 4,60 - 4,80 350 zł
4,81 - 5,00 550 zł
   
* w zależności od kierunku studiów zgodnie z § 4 pkt 3 Regulaminu Ustalania Wysokosci, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach 
   
STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Przedziały Wysokość stypendium miesięcznego
I grupa 500 zł
II grupa 350 zł
III grupa 200 zł
   
   
STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE LUB SPORCIE
Przedziały Wysokość stypendium miesięcznego
I stopień 550 zł
II stopień 350 zł
III stopień 200 zł

 

  

                           ZAPOMOGI
Przedziały Wysokość zapomogi
- według zasad Regulaminu

 

 

 

 

 

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10