Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg
Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg

Egzaminy TELC

  • Egzaminy TELC są opracowywane i administrowane przez organizację Weiterbildungs-Testsysteme (WBT) we Frankfurcie nad Menem, będącą członkiem ALTE (Association of Language Testers in Europe). WBT posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w tworzeniu i przeprowadzaniu egzaminów językowych na najwyższym poziomie europejskim.
  • Certyfikaty TELC uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C1 wg skali Rady Europy i w chwili obecnej obejmują 10 języków europejskich: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, portugalski, rosyjski, czeski i turecki.
  • Certyfikaty TELC można uzyskać w 3300 centrów i ośrodków egzaminacyjnych w 16 krajach Europy: Austrii, Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Serbii, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech i we Włoszech.
  • Zaletą egzaminów TELC jest ich porównywalność na danym poziomie dzięki identycznej strukturze testów. Egzaminy np. z poziomu B1 mają taki sam format we wszystkich językach. Oceny z egzaminów mają również tą samą wartość. Egzaminy obejmują tematykę z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.
  • Egzaminy TELC zostały opracowane w doniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy - Common European Framework of Reference of the Council of Europe for Language Learning and Teaching (CEF). Dokument ten powstał w wyniku doświadczeń i przekonania, że wspólna zjednoczona Europa może istnieć tylko wtedy, kiedy komunikacja i porozumiewanie się Europejczyków będzie lepsze. Ze względu na międzynarodowy charakter rynku pracy nieodzownym stało się stworzenie systemu i instrumentu, który w sposób jednoznaczny opisywałby i klasyfikował umiejętności i kompetencje językowe w życiu codziennym i pracy
  • Egzaminy The European Language Certificates spełniają wymogi postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej /rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Dz.U. nr 266 z dnia 27.12.2005r./ oraz dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek /rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu Dz.U. nr 70 z dnia 1.08.2000 2000r.

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10