Władze Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach w likwidacji:

 

Likwidator: Katarzyna Osaica

 

Rada założycieli - organ kolegialny w składzie:

 

Michal Chaloński - przewodniczący Rady Założycieli
Jarosław Kusto - sekretarz
Ryszard Długoszewski - członek
Kazimierz Gałęza - członek
Zbigniew Morawiecki - członek
Janusz Rudnicki - członek
dr Jan Waluszewski - członek