Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg
Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg

Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach został utworzony na mocy pozwolenia MENiS z dn. 21.06.2007 nr DSW-2-06-4003-233/07. jako wydział posiadający kierunek kształcenia: LOGISTYKA Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Ostrowcu Świętokrzyskim mieści się przy ul. Słowackiego 19. Na własnym terenie o powierzchni 4000m kw. zlokalizowany jest obiekt o powierzchni 440 m kw. w pełni przystosowany do realizacji zadań dydaktycznych. W budynku uczelni studenci mogą korzystać z Auli, 7 sal ćwiczeniowych, 2 nowoczesnych multimedialnych pracowni informatycznych, projektorów multimedialnych, komputerów przenośnych, tablic interaktywnych, wizualizerów, przenośnego sprzętu audio. W planach Uczelni jest rozbudowa ostrowieckiej siedziby w celu podniesienia standardu kształcenia. Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim oferuje stacjonarne i niestacjonarne studia inżynierskie na kierunku Logistyka. Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk o organizacji i zarządzaniu, a także nauk ekonomicznych. W programie studiów stacjonarnych przewiduje się praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i organizacjach realizujących różne logistyczne zarządzanie, procesy przepływu materiałów i informacji.

 

buttonkierunki

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10