Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg
Wydział zamiejscowy Tarnobrzeg

Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu

Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach został utworzony na mocy pozwolenia MENiS z dnia 15.10.2002 nr DSW-3-4120/597/Rej/IW/02.Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu jest kameralną uczelnią, gdzie każdy student może odnaleźć swoje miejsce. Obecnie kształci ponad 550 studentów. Pierwsi absolwenci studiów niestacjonarnych, licencjackich i inżynierskich na kierunku Ekonomia opuścili mury szkoły w 2006 roku.Mocnym atutem Wydziału Zamiejscowego w Tarnobrzegu jest kadra naukowa. Wykładowcy naszego Wydziału to pracownicy naukowi ośrodków akademickich takich, jak: Lublin, Kielce, Rzeszów, Kraków i Warszawa, a także z regionu Tarnobrzega.Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu cały czas prowadzi aktywną działalność nie tylko na polu edukacji swoich studentów. Systematycznie rozwijana jest współpraca z różnymi środowiskami. W marcu 2006 roku została podpisana "Deklaracja Współpracy" - dokument regulujący i formalizujący zasady współdziałania i współrealizacji inicjatyw na rzecz rynku pracy podejmowanych w ramach Partnerstwa Lokalnego. Partnerstwo Lokalne na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Na Obszarze Poprzemysłowym działa w ramach projektu pt. "Partnerstwo na Rzecz Aktywizacji Zawodowej ANIMATOR", realizowanego w Projekcie EQUAL.Cykliczną już imprezą stały się targi pracy WORK&TRAVEL, gdzie studenci poznają pracodawców z USA i w efekcie wyjeżdżają tam do pracy w czasie wakacji.Organizowane są konkursy tematyczne dla uczniów klas maturalnych, połączone ze spotkaniami z wieloma znanymi postaciami nauki.W siedzibie Wydziału Zamiejscowego w Tarnobrzegu odbywają się pokazy filmów w ramach festiwalu kina niezależnego ?Bartoszki Film Festival?.

 

buttonkierunki

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10