3 konferencja bezp logo

 

 

Partnerzy Konferencji
Akademia Sił Zbrojnych im. Gen. Ratislava Stefanika w Liptovskim Mikulaszu, Słowacja
Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, Słowacja
Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku, Wydział Prawa i Administracji, Białoruś

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Międzynarodowej Konferencji w ramach Bezpieczeństwa RP wymiarze narodowym i międzynarodowym.

Tematem przewodnim tej edycji jest: Organizacja bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Bezpieczeństwo jest wartością, którą można rozmaicie rozumieć i w różnym stopniu określać jej rolę we współczesnym świecie. Jest ona nieodłączną częścią zbioru wartości cenionych zarówno przez indywidualnego człowieka, jak i naród oraz społeczność międzynarodową. Założyć należy, że zapewnienie bezpieczeństwa narodowego ma ogromny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego, a te z kolei ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania pokoju na świecie.

Szansą na zrozumienie współzależności między bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym stanowi zapoczątkowane w 2011 roku doroczne przedsięwzięcie, jakim jest Konferencja Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Ogromne zainteresowanie tematyką poruszaną podczas ostatniej Konferencji, zainspirowało organizatorów do podjęcia decyzji o organizacji kolejnej edycji.

Tegoroczna Konferencja ma na celu dokonanie diagnozy i usystematyzowanie wiedzy w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego ze szczególnym określeniem roli i zadań samorządu terytorialnego i wspólnot lokalnych w systemie bezpieczeństwa
narodowego. Jej celem będzie pogłębienie wiedzy i wywołanie dyskusji na temat działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz sformułowanie pożądanych kierunków rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego.
Jesteśmy przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego, a rezultaty tej dyskusji będą mogły być wykorzystane w rozwiązaniu wielu tak istotnych problemów.

 

Z wyrazami szacunku,

        płk prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek
Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

 doc. dr Tomasz Konopka
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach

Wyższa Szkoła Handlowa
im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

ul. Peryferyjna 15
25-562 Kielce
NIP: 657-102-12-57

  41 331 74 10
  41 362 60 25

  rekrutacja@wsh-kielce.edu.pl
  info@wsh-kielce.edu.pl

Konto bankowe WSH

Bank Millenium SA
65 1160 2202 0000 0000 6002 0227

Bank Spółdzielczy
34 8493 0004 0060 0076 6993 0001

Kancelaria
  41 362 60 25
  41 362 60 25

Rektorat - Dział Nauczania
  41 368 51 29
  41 368 51 29

Kwestura
  41 362 60 25
wew. 219 - Czesne
wew. 234 - Kasa
wew. 245 - Kadry i Płace

Wydział Nauk Technicznych
  41 368 51 28

Wydział Nauk Społecznych
  41 362 60 26

Dział Informatyki
  41 362 60 25 wew. 205

Biuro Promocji i Rekrutacji
  41 331 74 10