3 konferencja bezp logo

 

 

Partnerzy Konferencji
Akademia Sił Zbrojnych im. Gen. Ratislava Stefanika w Liptovskim Mikulaszu, Słowacja
Wyższa Szkoła Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach, Słowacja
Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku, Wydział Prawa i Administracji, Białoruś

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Międzynarodowej Konferencji w ramach Bezpieczeństwa RP wymiarze narodowym i międzynarodowym.

Tematem przewodnim tej edycji jest: Organizacja bezpieczeństwa społeczności lokalnych

Bezpieczeństwo jest wartością, którą można rozmaicie rozumieć i w różnym stopniu określać jej rolę we współczesnym świecie. Jest ona nieodłączną częścią zbioru wartości cenionych zarówno przez indywidualnego człowieka, jak i naród oraz społeczność międzynarodową. Założyć należy, że zapewnienie bezpieczeństwa narodowego ma ogromny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego, a te z kolei ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania pokoju na świecie.

Szansą na zrozumienie współzależności między bezpieczeństwem narodowym i międzynarodowym stanowi zapoczątkowane w 2011 roku doroczne przedsięwzięcie, jakim jest Konferencja Bezpieczeństwo RP w wymiarze narodowym i międzynarodowym. Ogromne zainteresowanie tematyką poruszaną podczas ostatniej Konferencji, zainspirowało organizatorów do podjęcia decyzji o organizacji kolejnej edycji.

Tegoroczna Konferencja ma na celu dokonanie diagnozy i usystematyzowanie wiedzy w obszarze bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego ze szczególnym określeniem roli i zadań samorządu terytorialnego i wspólnot lokalnych w systemie bezpieczeństwa
narodowego. Jej celem będzie pogłębienie wiedzy i wywołanie dyskusji na temat działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych oraz sformułowanie pożądanych kierunków rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego.
Jesteśmy przekonani, że czynny udział Państwa w naszej konferencji przyczyni się do nadania jej wysokiego poziomu naukowego, a rezultaty tej dyskusji będą mogły być wykorzystane w rozwiązaniu wielu tak istotnych problemów.

 

Z wyrazami szacunku,

        płk prof. dr hab. inż. Maciej Marszałek
Dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego
Akademia Obrony Narodowej w Warszawie

 doc. dr Tomasz Konopka
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcach